ZWANGERSCHAP

OSTEOPATHIE ROND DE ZWANGERSCHAP ... EEN STAP NAAR MEER WELZIJN VOOR EN NA DE GEBOORTE

Osteopaat Koen Rens is sinds 1998 aan het werk in regio Leuven. In de loop van deze periode specialiseerden hij en zijn collega’s van de LEUVENSE GROEPSPRAKTIJK OSTEOPATHIE zich ondermeer in het behandelen van baby’s en het behandelen van pre- en postnatale problemen bij zwangeren. Daarom kwam er een samenwerking tot stand tussen de praktijk en verschillende vroedvrouwenteams en geboortecentra. Steeds meer dokters uit de reguliere geneeskunde verwijzen zwangeren en baby’s door naar de praktijk op basis van positieve behandelingsresultaten.

HOE KAN OSTEOPATHIE EEN SUCCESVOLLE ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE BEVORDEREN?

Osteopathie brengt evenwicht in het lichaam, een evenwichtig gezond lichaam geeft de foetus alle kansen om optimaal te ontwikkelen. Daartegenover staat dat een verstoord evenwicht de vrouwelijke functies behoorlijk kan in de war brengen.

Empirische gegevens tonen aan dat er minder complicaties optreden bij zwangere vrouwen die tijdens de zwangerschap ondersteund worden met osteopatische behandelingen. Vele ongemakken kunnen voorkomen, opgelost of ten minste verlicht worden.

Door zachte ritmische rekkingen kunnen rugklachten, lies- en bekkenpijn worden verminderd. Door een regulerende werking op de ingewanden, en ontspanning van het diafragma kunnen spijsverteringsstoornissen doorgaans goed worden behandeld. Door het stimuleren van de bloed- en lymfestromen kunnen symptomen als pijnlijke borsten, beenkrampen en duizeligheid binnen de perken worden gehouden. In het geval van overmatig veel harde buiken bestaan er zeer efficiënte technieken om de baarmoeder te ontspannen. Ook een malpositie van de baby, bijvoorbeeld een stuitligging, kan te wijten zijn aan structurele belemmeringen in de wervelzuil of het bekken. Door een spanningsveld of een blokkade in de nek kan het zijn dat er te weinig oxytocine wordt vrijgemaakt. Hierdoor kan een bevalling te laat op gang komen, of kunnen de weeën niet sterk genoeg doorkomen. Een eenvoudige behandeling van de betrokken regio kan dit probleem vermijden.

Naar de bevalling toe is het belangrijk dat er geen restricties zijn in de bekkengewrichten, dit om een vlotte indaling en geboorte mogelijk te maken. Het is niet moeilijk te begrijpen dat een blokkade in deze regio de noodzakelijke uitzetting van het bekken beperkt, en de bevalling bemoeilijkt. Daarom zal de osteopaat steeds een grondige evaluatie maken van de bekkenmobiliteit. Op die manier kunnen complicaties tijdens de bevalling vermeden worden.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

Tijdens de behandeling worden geïrriteerde of gespannen zones ontspannen door zachte druk en zachte ritmische mobilisaties. Sacrum, wervelkolom, diafragma en glijvlakken tussen de organen staan centraal in de behandelingsstrategie.

Doordat de gewrichten van de vrouw tijdens de zwangerschap onder invloed van het relaxine hormoon behoorlijk losser zijn, zijn er voor de osteopaat minder sterke impulsen nodig om het evenwicht te herstellen. Met andere woorden: de behandeling kan met zeer zachte technieken een groot rendement bereiken.

Omdat osteopathie een holistische geneeswijze is, en dus het lichaam beschouwt als een geheel binnen zijn omgeving, wordt steeds het belang benadrukt van mentale rust tijdens de zwangerschap. Meer en meer studies wijzen op nadelige effecten op de baby, en een verhoogd risico op complicaties bij de bevalling in geval van stress bij de mama.

HOEVEEL BEHANDELINGEN ZIJN ER NODIG?

Dit kan variëren naargelang de problemen die zich voordoen tijdens de zwangerschap. Vele vrouwen voelen zich goed bij een maandelijkse behandeling vanaf de tweede helft van de zwangerschap. In elk geval is het nuttig om rond de 36ste week een grondige evaluatie te maken van bekken en lage rug om te kunnen anticiperen op complicaties tijdens de bevalling.

Enkele weken na de bevalling kan dan een behandeling nuttig zijn om het evenwicht in het lichaam te herstellen, en recidiverende klachten te voorkomen.

ZWANGERSCHAP

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x